Kontakt

MED-TIM

ul. Katowicka 11 lokal 21

61-131 Poznań 

tel.  +48 508 840 197

Fax. +48 61 -------

e-mail: biuro@med-tim.pl

Konto Bankowe:

PKO BP SA , 10 1020 4027 0000 1902 0487 3768