XR 24

Producent: 
Durr Dental

Durr Dental Wywoływarka XR 24 Easy

Opis: Wywoływarka automatyczna do zdjęć wewnątrzustnych, zgryzowych, pantomograficznych, odległościowych twarzoczaszki o maksymalnym formacie 24x30cm.Całkowity czas wywołania od chwili rozpoczęcia do otrzymania suchego zdjęcia wynosi 6 minut.

Cena: 
18500,00zł